🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳

🔮 گزارش تصویری از آخرین فعالیت های انجام شده پروژه مسکونی نارنجستان ۳
بتن ریزی سقفهای طبقه ششم بلوکهای ب۱ و ب۲
بتن ریزی ستون و دیوار طبقه هفت بلوک ب۲
بتن ریزی سقف طبقه ششم و کف طبقه هفتم ب۴
نصب تاور کرین بلوک ب۲
بتن ریزی دیوار و ستون طبقه ی هفتم بلوک ب۴

abniehakam
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت